DIGITALNI RENDGEN

digitalni rendgenSnimanje tradicionalnom rendgenskom tehnikom, s prikazom slike na RTG filmu, poznata je još od 1895.godine. Poslednjih dvadesetak godina rendgenska dijagnostika se uvodi u digitalnu eru.

Osnovna prednost ovakvih dijagnostičkih sistema je pored brzine i kvaliteta slike i znatno smanjenje doze zračenja. Slika na monitoru je raspoloživa odmah, te se eventualne korekcije (ugao projekcije) mogu momentalno ispraviti. Digitalni format omogućava naknadnu kompjutersku obradu (izoštravanje, uvećavanje, merenje…) čime se postižu izuzetne mogućnosti bržeg i pouzdanijeg dijagnostikovanja. Slika može da se snimi, arhivira i da se prosleđuje na udaljene lokacije-tzv telemedicina. Takav zapis ostaje trajno za razliku od klasičnog RTG snimka čija dijagnostička vrednost opada i nakon 2-3 godine postaje dijagnostički neprihvatljiv.    

Prednosti digitalne u odnosu na tradicionalnu RTG tehniku:

 • preciznija dijagnoza
  • bolji kvalitet slike, uočavanje detalja, mogućnost naknadnog merenja, podešavanja kontrasta, izvlačenja kadrova i zumiranje slike
 • znatno manje zračenje
  • preko 50 % manje zračenja
  • snimanje je brže i jednostavnije
  • ne koriste se hemikalije za izradu snimka
 • elektronska obrada snimaka
  • slanje slike na daljinu tzv telemedicina
 • trajni zapis
  • arhiviranje nalaza, mogućnost brzog i lakog poređenja sa ranijim nalazima 

digitalni rendgen

Digitalni rendgen u poliklinici Kuća Zdravlja je proizvod napredne tehnologije domaće firme “Vizaris” koja poseduje odgovarajuće ISO sertifikate i dozvole.

Obavljaju se sledeće procedure:

 • Snimanje pluća i srca
 • Kostiju:
  • Kosti glave i lica (craniogram, towne, baza lobanje,nos, paranasalni sinusi, kosti lica, snimak po schuler-stenwers-u, orbite, optički kanali po rhese-u, sella turcika ciljano, temporo-mandibularni zglob)
  • kičmenog stuba
  • karlice
  • grudnog koša
  • gornjih i donjih ekstremiteta
 • Nativ abdomena, urotrakta i male karlice
 • Kontrastno snimanje:
  • bubrega i urogenitalnog trakta