Hiperbarična terapija kiseonikom (HBOT)

Jednomesna hiperbarična komora američkog proizvođača Perry, svetskog lidera tog segmenta, je na raspolaganju pacijentima u poliklinici Kuća zdravlja u Subotici.

Hiperbarična komora

 

Hiperbarična oksigenaciona terapija (HBOT)

Koristi se kao osnovna terapija ili kao dodatna terapija u svim slučajevima kada je došlo do deficita u transportu kiseonika. Kada je tkivo povređeno, ono zahteva još više kiseonika da ćelije ne bi izumrle. Čist 100% kiseonik u uslovima povišenog pritiska u hiperbaričnoj komori, omogućava da pluća prikupljaju i do tri puta više kiseonika, nego disanjem pri normalnom pritisku vazduha. Na taj način se stimuliše lučenje supstanci pod imenom: „faktori rasta“ i matične ćelije, doprinoseći lečenju i uspostavljanju normalnih biohemijskih i energetskih procesa u organizmu.

HBOT se preporučuje i zdravim osobama kako bi sačuvale mladalački izgled, vitalnost i unapredili svoje zdravlje.

Vaš lekar može da predloži terapiju hiperbarične oksigenacije ako imate neki od navedenih poremećaja:

Hitna stanja

Gasna embolija, gasna gangrena, dekompresiona bolest, trovanje ugljen monoksidom, dimom, parama, naglo nastala gluvoća, slepilo

Hirurgija

Gnojenje kostiju (osteomijelitis), gasna gangrena, opekotine, promrzline, masivni gubitak krvi, nebakterijsko odumiranje kuka, nezarastajući prelom kosti, Mb Burger, Raynaud, Sudeck, arterijska insuficijencija, sporozarastajuće rane, teške povrede, oštećenja radijacijom

U internoj medicini

Šećerna bolest sa komplikacijama, dijabetesno stopalo i gangrena, poremećaji cirkulacije, zapaljenske bolesti u  gastrointestinalnom sistemu, tromboembolija, žutica

Oftalmologija

Iznenadna slepoća, okluzija i tromboza središnje arterije mrežnjače, dijabetična retinopatija, glaukom otvorenog ugla

Neurologija i nurohirurgija

Vrtoglavice, glavobolje, stanja posle moždanih udara, multipla skleroza, moždani apscesi, moždani otok, rani organski moždani sindrom, Herpes zoster, autizam

Otorinolaringologija

Neuralgija trigeminusa, iznenadna gluvoća i šum u uhu, vestibularni poremećaj unutrašnjeg uha

Sportska medicina

Lečenje povreda mekih tkiva, povećanje izdržljivosti za 35%, popravlja opšte stanje posle iscrpljujućih napora.

Hiperbarična terapija kiseonikom se koristi kao deo sveobuhvatnog plana lečenja lekara različitih specijalnosti.

Najbolji rezultati postižu se pravilnom kombinacijom lečenja osnovne bolesti i primenom HBOT u odgovarajućim vremenskim intervalima. 

Kontraindikacije za tretiranje pacijenata u uslovima hiperbaričnog kiseonika su epilepsija, pneumotoraks, teže plućne bolesti, kao i uzimanje nekih lekova (Adriomicin, Blastomicin, Disulfiram).

Osećaj za vreme hiperbarične terapije kiseonikom na zadatom pritisku ne razlikuje se od osećaja kada se udiše vazduh u prirodnom okruženju. Promena se dešava tokom porasta i snižavanja pritiska u sistemu, na način sličan onome prilikom vožnje automobilom pri usponima ili u avionu tokom menjanja visine. 

Hiperbarični kiseonik u službi zdravlja, revitalizacije, podmlađivanja i lepote

image

 • poboljšava opšte zdravlje
 • povećava snagu i izdržljivost
 • podmlađuje, oslobađajući matične ćelije za popravku tkiva
 • regeneriše sitne krvne sudove, nerve i kosti
 • ubrzava zarastanje rana, mišića, ligamenata i preloma kosti
 • smanjuje ožiljke
 • deluje protiv infekcije
 • oslobađa krv od toksina
 • smanjuje otok, bol, upale, utrnulost
 • smanjuje ožiljke
 • skraćuje vreme oporavka posle povreda, operacija, ekstremnih napora 
 • oslobađa od hroničnog zamora
 • za lepotu-poboljšanjem cirkulacije krvi u koži i svim drugim organima potpomaže čišćenje i podmlađivanje
 • velnes efekat-kiseonik je ključna komponenta optimalnog fizičkog i mentalnog zdravlja, adekvatan nivo kiseonika telo drži u ravnoteži.